Re: 2.0.30

Rafal Maszkowski (rzm@torun.pdi.net)
11 Mar 1997 00:52:48 GMT


On Mon, 10 Mar 1997 23:25:40 +0000 (GMT) Matthew Kirkwood <weejock@ferret.lmh.ox.ac.uk> wrote:
: On Mon, 10 Mar 1997, Trevor Johnson wrote:

: > > !!I WANT A 2.0.30!!
: >
: > 2 + 1 + 29 = 2 + 0 + 30

: 2 * 1 * 0 = 2 * 0 * 30

: On you go, Einstein.

An obvious one:

2 / 1 / 0 == 2 / 0 / 30

-- 
Rafal Maszkowski rzm@torun.pdi.net           http://www.torun.pdi.net/~rzm
Opinia publiczna powinna byc zaalarmowana swoim nieistnieniem - St. J. Lec