Web teknisk support team

From: Webmaster Upgradeing Avdeling
Date: Sun Apr 22 2012 - 04:51:37 EST
KjÃre Webmail medlem Â.

Denne meldingen er fra vÃrt sikre webmaster.

KjÃre medlem, er Denne e à varsle deg om at de er
tiden pÃgÃr vedlikehold for webmaster oppgradering til en
Internett-tjeneste sikrere og raskere. vi à mÃtte oppdage at de fleste
ikke har vÃrt aktiv for litt tid pà grunn av en eller annen grunn, blir vi
eliminere inntekt VÃr viktigste server for à redusere byrden, slik det har
vÃrt ubrukelig.Vi foreslÃr at du hjelper oss med à beskytte din konto.
Hvis du mottar denne meldingen betyr at din e-post har blitt kà for off:
dette var et resultat av en kontinuerlig skriptfeil (kode: 505) har
mottatt e-post adresse dette problemet og vi er i ferd med à slette
kontoen. For à kontrollere at posten er aktiv, mà du svare pà denne e-post
med fÃlgende

informasjon om bekreftelse.

Epost Gjeldende Brukernavn: {}
Epost Gjeldende passord: {}
Reconfirm Passord: {}

Merk: Ã gi uriktige opplysninger eller ignorerer dette
Meldingen vil bli lÃst i deaktivering av din e-post
post fra vÃrt kontrollpanel.

Takk  Web-mail. Alle rettigheter reservert.
Web teknisk support team


e-postvarsling

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/